Over 

Lievenshof

Het project heeft de naam “Lievenshof” gekregen, een verwijzing naar de Jan Lievenslaan en de nieuw te realiseren woonhof. De architectuur heeft een dorpse sfeer en sluit goed aan op de omliggende wijk. In totaal worden er 54 woningen gerealiseerd, allen met een fijne tuin. 

Lievenshof-type-1-WEB

Impressie

Duurzaam project

Lievenshof is een duurzame ontwikkeling. Deze duurzaamheid beperkt zich niet enkel tot de realisatie van slimme installaties en een warme jas om de huizen. Het start al bij de stedenbouw. Lievenshof is een plan dat perfect aansluit op zijn locatie met een eigen identiteit en karakter. Dit heeft meer toekomstwaarde. Bovendien voelen de bewoners zich fijner waar de leefkwaliteit hoog is. Om deze reden wordt er aandacht besteed aan de inrichting van de buitenruimte. In Lievenshof wordt dit gedaan door de openbare ruimte voldoende maat te geven en het integreren van groen.